DAGENS CITAT

"Älska dina fiender, det tar kål på dem"
- Groucho Marx

DAGENS CITAT

"Tala en vän till rätta i hemlighet men beröm honom inför andra."
- Leonardo da Vinci

DAGENS CITAT

"Bättra att tända ett ljus än att förbanna mörkret."
- Konfucius

DAGENS CITAT

"En vän är en person som kommer när andra försvinner"
- Walter Winchell

DAGENS CITAT

"Människorna är som viner: med åren blir de dåliga surare och de goda blir bättre."
av Marcus Tullius Cicero

DAGENS CITAT

"Varje dygn ligger män med kvinnor som de inte älskar och ligger inte med kvinnor som de verkligen älskar."
- Denis Diderot

DAGENS CITAT

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow"
- Okänd

I Rather Die

Hittade några citat som jag fattade tycke för:
* The greater your capacity to love, the greater your capacity to feel the pain
* Pleasure of love lasts but a moment, pain of love lasts a lifetime
* Pain is inevitable. Suffering is optional
* The pain of the mind is worse than the pain of the body

"Then you should have died! Died, rather than betray your friends, as we would have done for you!"
- Sirius Black & Remus Lupin i Harry Potter 3


DAGENS CITAT

"Jag har sett människor som är trögare än jag - och sävligare... och till och med stillsammare, lojare och latare än jag. Men de var döda."
- Mark Twain


DAGENS CITAT

"The truth which has made us free will in the end make us happy"
- OkändDAGENS CITAT

"Man kan aldrig nöja sig med att krypa när ens drift är att flyga"
- Helen Keller

DAGENS CITAT

The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be

DAGENS CITAT

"Giving up doesnt always mean you are weak. Sometimes it just means your strong enough to let go"

RSS 2.0